UW DIETISTE NU OOK UW DIABETESEDUCATOR

Diabetes,

een ziekte met vele aspecten
een ziekte met veel opvolging
een ziekte met veel zorg voor de voeten
een ziekte met veel zorg voor de voeding
een ziekte met veel …

Voeding blijft een belangrijk onderdeel van de diabetesbehandeling, maar er komt meer bij kijken dan dat alleen. Daarom besloot ik als diëtiste de bijkomende opleiding diabeteseducatie (postgraduaat diabeteseducator) te volgen. Deze werd door mij met succes beëindigd. Hierdoor kan u voor diabeteseducatie in eerste lijn nu ook bij mij als Uw Diabeteseducator terecht.

"Ik heb toch maar een beetje suiker ...?!" is een veel gehoorde uitspraak. Er zijn verschillende vormen van diabetes, waarvan de belangrijkste en meest voorkomende type 1 en type 2 diabetes zijn. Maar één ding staat vast: je hebt diabetes of je hebt het niet. Het is net als een beetje zwanger zijn, dat bestaat ook niet. Diabetes heb je niet voor even maar voor het leven.

Ook denken veel mensen dat als je suikerziekte hebt, dat je dan helemaal geen suiker meer mag eten. Dat is niet zo. Diabetes is veel meer dan een suikerprobleem. Een goede diabetesregeling is meer dan alleen maar een goede suikerregeling. Andere risicofactoren voor verwikkelingen moeten ook gecorrigeerd worden. De beste diabetes behandeling is individueel gericht. Maar diabetes behandelen kan je niet alleen, laat u daarom informeren en begeleiden door een diabeteseducator. U kan er goed en lang mee leven als u de aandoening goed verzorgt. Hierdoor heeft u als diabeet wel de mogelijkheid een kwaliteitsvol en zo normaal mogelijk leven te leiden.

Mogelijke onderwerpen die aan bod komen:

Diabetes en …

U kiest zelf wat u wel of niet wil bespreken.

Meebrengen: voorschrift van de huisarts met aanvraag tot diabeteseducatie, klevertje van uw mutualiteit, diabetespas en bloedresultaten indien u deze bezit.

Tarieven en terugbetaling
Als diabetespatiënt(e) in een zorgtraject heeft u recht op een aantal volledig terugbetaalde educatiesessies. Het aantal sessies dat u terugbetaald krijgt is afhankelijk van het voorschrift van de arts. Doordat ik gebruik maak van de derdebetalersregeling, zal u niets moeten betalen na de diabeteseducatie. Uw terugbetalingsmogelijkheden worden rechtstreeks door mij (Uw Diëtiste – Diabeteseducator) en uw mutualiteit geregeld, zonder u als tussenpersoon. Voor meer informatie hieromtrent kan u mij steeds contacteren.

Diabetespatiënten die niet in het zorgtraject of groep 3a van de conventie zitten en toch graag bijkomende educatie of informatie wensen omtrent hun ziekte, zijn ook steeds welkom. Uiteraard kunnen zij niet genieten van de terugbetalingsmogelijkheden en zal een gewone consultatie aangerekend worden.Voor informatie omtrent voeding & diabetes kan u bij Uw Diëtiste terecht. Het maakt niet uit of u in het zorgtraject diabetes zit of over een diabetespas beschikt, iedere diabetespatiënt heeft recht op een diabetespas en kan zo genieten van 2 terugbetalingen van 30 minuten via de wettelijke verzekering.

Links:


Firma's glucosemeters
Firma's insuline
Firma's insulinepompen