Op deze pagina vindt u een overzicht met informatie omtrent de terugbetalingen door verschillende mutualiteiten (ziekenfondsen) in verband met dieetraadplegingen. Dit zijn de tarieven zoals ze mij bekend zijn. Mogelijk kunnen er wijzingen zijn, desbetreffende informeert u best bij uw mutualiteit en kan u het mij altijd laten weten. Let op : De terugbetalingen zijn streekgebonden. Per regio gelden er andere voorwaarden. De aanvraagformulieren voor de terugbetaling kan u bij mij verkrijgen. Hiervoor hoeft u dus niet vooraf langs uw mutualiteit te gaan. Indien uw mutualiteit niet op de lijst staat, mag u mij dit steeds laten weten. Zo kunnen we samen nagaan of er een terugbetaling voorzien is in uw voedingsconsultaties.

Deze tussenkomsten gelden enkel indien er geen wettelijke vergoedingen (zoals een consultatie in functie van het zorgtraject of met een diabetespas) worden voorzien.

Overzicht van de mutualiteiten:

* Christelijke Mutualiteit (CM) geel kleefbriefje
   
* Onafhankelijke ziekenfondsen: wit kleefbriefje
    - Vlaams Onafhankelijk ziekenfonds  
    - Partena ziekenfonds  
    - Euromut  
   
* Liberale Mutualiteiten: blauw kleefbriefje
    - West-Vlaams Liberaal Ziekenfonds  
   
* Vlaams & Neutraal Ziekenfonds groen kleefbriefje
   
* Socialistische Mutualiteiten: roos kleefbriefje
    - Antwerpen en Limburg: De Voorzorg  
    - Oost- en West-Vlaanderen: Bond Moyson  
    - Vlaams Brabant: Socialistische Mutualiteit  
   
* Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen groen kleefbriefje
   
* Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) oranje kleefbriefje
   
* Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) bruin kleefbriefje
   
* Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ)  
   
* Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ)  Christelijke Mutualiteit

Voorwaarden terugbetaling:
- minimum 4 consultaties doorlopen op één jaar is noodzakelijk voor de terugbetaling
- aanvraagformulier van de mutualiteit dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e)


Bedrag tegemoetkomingen:
- een éénmalige terugbetaling van € 40, terugbetaald na 4 consultaties
- maximum € 10 per consultatie terug betaald

Doelgroep:
- alle leden, zowel volwassenen als kinderen

Extra informatie:
http://www.cm.be

top


Vlaams Onafhankelijk Ziekenfonds

Voorwaarden terugbetaling:
- minimum 4 consultaties doorlopen op één jaar
- aanvraagformulier van de mutualiteit dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e)

Bedrag tegemoetkomingen:
- € 25 per jaar

Doelgroep:
- alle leden, zowel volwassenen als kinderen

Extra informatie:
http://www.oz.be

top


Partena ziekenfonds

Voorwaarden terugbetaling:
- u dient doorverwezen te zijn door uw arts
- aanvraagformulier van de mutualiteit dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e)
- jongeren (6 t.e.m. 18 jaar) dienen minimum 7 consultaties te volgen
- personen vanaf 19 jaar dienen minimum 3 consultaties te volgen
     intakeconsultatie: € 25
     opvolgconsultatie: € 10

Bedrag tegemoetkomingen:
- voor jongeren (6 t.e.m. 18 jaar): een éénmalige terugbetaling van € 85, terugbetaald na 7 consultaties
- voor personen vanaf 19 jaar: een éénmalige terugbetaling van € 30, terugbetaald na 3 consultaties

Doelgroep:
- alle leden, zowel volwassenen als kinderen

Extra informatie:
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl

top


Euromut

Voorwaarden terugbetaling:
- aanvraagformulier van de mutualiteit dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e)
- voor bijkomende zittingen (meer dan 4/jaar) een medisch attest toevoegen, ofwel met vermelding van BMI/percentiel, ofwel met vermelding van de pathologie en de indicaties van een diëtetiek-tenlasteneming

Bedrag tegemoetkomingen:
€ 10 per consultatie,
- met een maximum van 4 per kalenderjaar (indien geen BMI/percentiel vermeld of BMI/percentiel < 25/85)
- met een maximum van 10 per kalenderjaar indien BMI > 25 (percentiel > 85)
- met een maximum van 12 per kalenderjaar voor personen die aan één van de zware pathologieën (zie hiervoor de lijst van de mutualiteit) lijden

Doelgroep:
- alle leden, zowel volwassenen als kinderen

Extra informatie:
http://www.euromut.be

top


West-Vlaams Liberaal Ziekenfonds

Voorwaarden terugbetaling:
- aanvraagformulier van de mutualiteit dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e)

Bedrag tegemoetkomingen:
- € 10 per consultatie, met een maximum van 6 per kalenderjaar

Doelgroep:
- alle leden, zowel volwassenen als kinderen

Extra informatie:
http://www.wlz.be

top


Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Voorwaarden terugbetaling:
- aanvraagformulier van de mutualiteit dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e)
- de dieetbegeleiding gebeurt door een gediplomeerd diëtist(e)

Bedrag tegemoetkomingen:
- € 10 per consultatie, met een maximum van 5 per kalenderjaar

Doelgroep:
- alle leden, zowel volwassenen als kinderen

Extra informatie:
http://www.vnz.be

top


De Voorzorg

Voorwaarden terugbetaling:
- aanvraagformulier dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e)
- de dieetbegeleiding gebeurt door een gediplomeerd diëtist(e)

Bedrag tegemoetkomingen:
- € 10 per consultatie, met een maximum van 4 per kalenderjaar

Doelgroep:
- alle leden, zowel volwassenen als kinderen

Extra informatie:
http://www.socmut.be

top


Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL)

Voorwaarden terugbetaling:
- aanvraagformulier van de mutualiteit dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e)
- de dieetbegeleiding gebeurt door een gediplomeerd diëtist(e)

Bedrag tegemoetkomingen:
- € 10 per consultatie, met een maximum van 5 per kalenderjaar

Extra informatie:
http://www.nzvl.be

top


Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

Voorzien geen aanvullende terugbetalingen

Enkel nomenclatuur-nummers waar het RIZIV voor tussen komt (nl. diabetes- en nierpatiënten)

Extra informatie:
http://www.caami-hziv.fgov.be/gd-antwerpen-N.htm

top


Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Voorwaarden terugbetaling:
- aanvraagformulier dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e)
- de dieetbegeleiding gebeurt door een gediplomeerd diëtist(e)

Bedrag tegemoetkomingen:
- € 10 per consultatie, met een maximum van 3 per kalenderjaar

Doelgroep:
- alle leden, zowel volwassenen als kinderen

top


Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ)

Voorzien geen aanvullende terugbetalingen

Enkel nomenclatuur-nummers waar het RIZIV voor tussen komt (nl. diabetes- en nierpatiënten)

Extra informatie:
http://www.dosz-ossom.fgov.be/

top


Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ)

Voorzien geen aanvullende terugbetalingen

Enkel nomenclatuur-nummers waar het RIZIV voor tussen komt (nl. diabetes- en nierpatiënten)

Extra informatie:
http://www.hvkz-cspm.fgov.be/

top